rb

Shendi Wojciech Tomkiel, Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków

tel.: 533 812 920, www.shendi.pl, e-mail: sklep@shendi.pl

NIP: 5841629348, REGON 351450079

 

Santander Consumer Bank S.A:
 
21 1090 2835 0000 0001 3141 9041
Credit Agricole:
 
65 1940 1076 5238 2771 0000 0000
Kasa Stefczyka:
 
97 7065 0002 0652 5097 1004 0001
Nest Bank:
 
34 1870 1045 2078 1045 3367 0001
Millennium (NT)
 
07 1160 2202 0000 0004 5025 0913
 Credit Agricole (NT)
 
32 1940 1076 5290 3830 0000 0000
mBank
 
76 1140 2004 0000 3302 8002 9215
Alior Bank (NT)
 
71 2490 0005 0000 4000 6419 3363
kod i nazwa podstawowej formy prawnej9 – OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej099 – OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
kod i nazwa formy własności214 – WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

DZIAŁALNOŚĆ PRZEWAŻAJĄCA WG PKD

Kod PKDNazwa 
4771ZSPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 

Pozostałe DZIAŁALNOŚCI WG PKD

Kod PKDNazwa 
1330ZWYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 
1392ZPRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 
1411ZPRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ 
1412ZPRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ 
1414ZPRODUKCJA BIELIZNY 
1439ZPRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ 
1629ZPRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 
1729ZPRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 
1812ZPOZOSTAŁE DRUKOWANIE 
1813ZDZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 
1820ZREPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 
2229ZPRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
2599ZPRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 
3240ZPRODUKCJA GIER I ZABAWEK 
3250ZPRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 
3299ZPRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 
4641ZSPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 
4642ZSPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 
4649ZSPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 
4690ZSPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 
4719ZPOZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
4751ZSPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
4761ZSPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
4765ZSPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
4772ZSPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
4778ZSPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
4782ZSPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 
4791ZSPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 
4799ZPOZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 
5811ZWYDAWANIE KSIĄŻEK 
5819ZPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 
6201ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 
6202ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 
6209ZPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 
6311ZPRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 
7311ZDZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 
7320ZBADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 
7410ZDZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 
7420ZDZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 
8559BPOZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 
9003ZARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
Print Friendly, PDF & Email